Walne zebranie członków

 

18.03.2015r. - godz. 12.30 - Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia
- Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2014r.
- Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2014r.


 

Kwota otrzymana przez stowarzyszenie z 1% podatku

 

 

 

Rok 2013r

1% podatku na rzecz OPP

Stowarzyszenie otrzymało kwotę

23.931,10 zł

 

Walne zebranie członków

 

W dniu 19.03.2014r. o godz. 13.00 w Szpitalu, w Tarnobrzegu odbyło się WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW Społecznego Stowarzyszenia na Rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii

z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w celu zatwierdzenia sprawozdań za 2013r., tj.:

 

 1. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej, które przedstawił Przewodniczący Czesław Łuszczki.

 1. Sprawozdania merytorycznego z działalności, które przedstawił Prezes Stowarzyszenia

  Tadeusz Zych.

 2. Sprawozdania finansowego, które zaprezentowała Elżbieta Golik Członek Zarządu/ Główna

  Księgowa Stowarzyszenia/.

  Zarząd na zebraniu przedstawił szczegółowo kwoty pozyskanych środków finansowych /darowizn rzeczowych, darowizn finansowych i innych/ na działalność statutową Stowarzyszenia oraz ich wydatkowanie, w tym wpłat z tytułu 1% podatku - kwota 23.931,10 zł.

 • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zatwierdziło w/w sprawozdania i udzieliło absolutorium obecnemu Zarządowi na następny okres sprawozdawczy.

Na zebranie przybyli Członkowie i zaproszeni goście; swoją obecnością zaszczycił to spotkanie Dyrektor Szpitala Wiktor Stasiak. Zadeklarował on dalszą współpracę i pomoc Zarządowi Stowarzyszenia

w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność statutową Stowarzyszenia.

Przekazanie do szpitala

 

  W 2013 roku Zarząd Stowarzyszenia realizując zadania statutowe, nieodpłatnie przekazał sprzęt, aparaturę medyczną oraz pozostałe materiały do Szpitala w Tarnobrzegu, tj:

   

1. Histopatologia

- Mikrotom 31 860,00 zł

2. Onkologia

- Klimatyzator 14 760,00 zł

- Dwa zestawy komputerowe 5 056,00 zł

- Waga 1 700,00 zł

- Koperty do historii choroby 1  242,30 zł

- Stojaki do kroplówek 1 660,50 zł

- Meble 19 900,42 zł

Razem: 44 319,22 zł

3. Apteka szpitalna

- Materiały budowlane /farby i inne/ 1 044,79 zł

- Chłodziarko – zamrażarka 999,01 zł

Razem: 2 043,80 zł

4. Administracja Szpitala

  - Urządzenia wielofunkcyjne /2 szt./ 1 400,00 zł

  - Meble 3 600,00 zł

  Razem: 5 000,00 zł

5. Dofinansowano wypoczynek – imprezę sportową Pracowników Szpitala 2 386,95 zł.

6. Przekazano środki finansowe do Szpitala w Tarnobrzegu na zakup sprzętu medycznego

w kwocie 20.000,00 zł /Zatapiarka Modułowa – Histopatologia/.

7. Udzielono wsparcia finansowego 3 osobom chorym i cierpiącym, razem na kwotę

2 300,00 zł.

................................................................................................

Razem: 107 909,97 zł

................................................................................................

 

 

  W/w sprzęt, aparatura medyczna i inne działania nie byłyby możliwe bez hojności naszych Sponsorów.

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenie składa podziękowanie

WSZYSTKIM SPONSOROM

i osobom zaangażowanym w prace statutowe Stowarzyszenia

i zaprasza do dalszej owocnej współpracy

Więcej artykułów…

Strona 1 z 2

pierwsza
poprzednia
1